Kystvegen Bergen-Ålesund

For dei som er innteressert kan det være informasjon å hente i Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet 2010-2013 som ligg HER

Dette kan verte ei utfordring for Askvollhalvøya, men for Stongfjorden er dette ei god løysing då vegen er planlagt (som kartet viser side 8) frå Rivedal med tunnel til Osland i samband med presentasjon av Dalsfjordsambandet.

Det vert då kort veg både sørover og nordover til større arbeidsmarked, så vi kan sjå for oss ei oppblomstring og eit byggefelt med nye unge folk som kan jobbe både her og der.

Vi kan og kvitte oss med den rasutsette Eidsfjordvegen frå Størdal til Nordeide med dei fordelane dette innebær for helsa til besteforeldre,foreldre og born som brukar denne vegen både til arbeid og skule.

Vist 1466 gonger. Følgt av 9 personar.

Kommentarar

For Askvoll og øyane vert det kortare til td. Florø sjølv med tunnel frå Rivedal dersom ein får ei kryssing av Førdefjorden. Skal vi til Førde sikraste og flataste vegen er Sande eit godt alternativ.

Vi ser fram til ferje over Førdefjorden og betre kommunikasjon sørover!

Dette utkastet er veldig bra. Og det kjem ikkje eitt år for tidleg. Det er positivt for heile fylket. Og vil føre til eit løft og tru på framtida for heile regionen!

Tunnel Rivedal-Osland og kryssing av Førdefjorden er særs positivt for Askvoll! Ingenting anna å seie om det.

Dette er ein logisk veg trase. Det blir den kortaste og beste strekningen når ein tenker ferje over Førdefjorden. Det aller viktigste er ein god næringsveg langs kysten og for folk flest, blir dette ein veg der det blir lettare å pendle til arbeid i fleire retningar. Frå Askvoll til Rivedal-Dale er det kort veg. Til Flyplassen på Bringeland blir det vesentleg kortare frå Askvoll. Kjempebra ! Vi stoler på at politikkarane står på sine vedtak – framtegpartiet viser berre at dei ikkje ser at fylkespolitikarane sine tidligare vedtak bør stå ved lag. Uten det kan ikkje veljarane stole på noko. Så for alle krysse fingrane for at Innvik Olden får sitt så fort som mogleg.

Jeg er litt ambivalent om Kjell Opseth. Hadde det ikke vært for han, så hadde jo kystveien alt vært der. Bergen – Radøy – Mongstad – Sløvåg – Rutledal – Rysjedalsvika – Dale – Fossedalen – Ålesundet, osv … Det som gjør meg litt glad for at veien ikke kom der på 70-80 tallet, er at Fossedalen ville blitt ødelagt (de ville ikke laget tunnel den gangen).

Nå er jeg glad for at veiplanene igjen er på plass. Ser vi på listen over prosjekt fylket har for sine veier, der Bremanger II ligger øverst fulgt av Dalsfjordbrua, Olden – Innvik og Grodås – Møre grense, så vil vi se at rett under disse prosjektene har vi Atløysambandet, bru over Ytre steinsund, opprusting av Rv.57 med bru over Svesundet og Ringstad – Stongfjorden. Disse prosjektene er ikke i prioritert rekkefølge, men allikevel har HAFS stort sett hele listen. Det sier litt om hvor mye vi ikke har fått over tid siste 30-40 årene.
Nå vil nok Atløysambandet og bru over Svesundet komme raskt etter Dalsfjordbrua (10-15 år), men samtidig vil nok Ringstad – Stongfjorden forsvinne til fordel for nevnte tunnel.

Jeg forstår derimot ikke at den skal legges i Rivedal. Er det ikke mer naturlig å ha den fra Holmedal via fotballbanen i Stongfjorden og så ut i Flokeneset? Er ikke det langt kortere?

Flott att du er tilbake Ronny, håper det står bra til !!

Etter dei siste målingane er traseen fra Rivedal til Oslandsbotten 5Km, fra Holmedal til Gjerdedalen 5,5Km
og fra Oterstein til Skjærlia 7,5Km.

Så vi går for den kortaste:)

Korteste er ikke alltid beste valg – se bare på Kjøsnesfjorden :p

No måtte eg inn på “norgeibilder.no” for å sjå litt på avstandane. For meg ser det ut til at beste trasé går frå krysset ved Eikenes til Osland, ein stad ved busskuret der. Det vert omlag 7 km tunnel. Frå lufta ser det ut som at det er best geologisk òg.

Kanskje en litt dumt av meg, men skulle en tunnel fra Dalsfjorden rett till Førdefjorden ikke blir dødsoppskrift til Stongfjorden? Trodde første planer var å lage en tunnel fra Holmedal til Gjerdedalen, og da skulle bilistene ser dageslys igjen i Stongfjorden, og stoppe å fylle opp tanken og kjøpe en is i butikken. Men hvis alle kjører rett forbi Stongfjorden, fins ingen besøkere, kun de nettopp skulle til Stongfjorden.
Vennligst meld meg at jeg sier det feil; unner Stongfjorden og området bestens …

Legger ved kart slik att alle ser kva vi snakkar om Tore.

Slik eg ser det være ein fordel for Stongfjorden om veien kom på Osland ettersom ingen vil bu ved ei stor ferdselsåre, men vi vil dra fordelane ved att Stongfjorden vert ein flott plass å busette seg med kort pendleavstand til jobb både i nord og sør.(og det er planar om arbeidsplassar i Stongfjorden og).
Frisk luft, fin natur og kort vei til sjøen er ting folk set meir og meir pris på og då er Stongfjorden plassen.
Med hytte på Staveneset vil det berre ta 4 timar fra Bergen med bil å komme hit.

Eg trur det er fornuftig å juble for at det bl politikkarane er semje om den prioriteringa som no ligg føre. Kor tunellen gjennom fjellet frå Dalsfjorden – Førdefjorden må gå, må vi nok overlate til fagfolka som skal prøve å ta omsyn til økonomi,fjellkvalitet osv. Kjekt at folk interesserar seg, men la oss få på plass dei prioriteringane som vi fekk sjå i Firda idag. Fint at Atløysambandet er med på lista.

Det er moro å synse litt i desse planane for å sjå kva andre meiner. Det er ikkje alltid fagfolk har rett heller, men oftast gjer dei godt arbeid. Eg trur nok at kystvegen ligg noko fram i tid. Eg har ikkje sett tal på totalkost for denne vegen med avstikkarar. At alt dette vert starta på dei neste ti åra trur eg ikkje, men eg håpar sjølvsagt at atløysambandet er ferdig innan 2019.

Fornuftige tankar av Arild. Her er det berre å smi medan jarnet er varmt. Det er alltid bra å komme på bana tidleg i slike prosessar. Og Kystvegen er viktig… Det er kysten sin tur no å få bygt infrastruktur. Det skapar optimisme og bløming!

Flott med kommentarer, kjekt med grøne tommler Jan Atle,Knut, Aud E, Fredrik,Abjørn ogTore
Vi får berre håpe att det vert fortgang i arbeidet så vi kjem oss ut i verda.

……. eg trur vi må komme oss ut i verda før vegen er ferdig, ellers blir det for seint ….:))

….. eg har heldigvis gener i vekst både her og der…:-) Verda står nok den dagen vi rir inn i dei evige jaktmarker òg – anten det er på kystvegen eller ei…:-))

Dette høyrest utruleg. Er dette ei skose eller verkeleg? Når politikarar skal prioritere i vegsaker, er det lurt å vente med flagginga til vegen er fullført. For min del vart det kanskje litt mange vegskoser på 1980-talet, då politikarar reiste rundt under valkampen og åt betasuppe hos dei veglause.

Det går på fram sjølv om det går seit. Det hjelp å tenkje attende nokre år, det er ikkje SÅ lenge sia folkelånsvegen vart bygd. Ser ein like lenge framover igjen så får vi tru at det meste på desse prioriteringsplanane er ferdig. Vi bur i eit område med veldig store verdiar og resursar som vil bli etterspurt om nokre år, Posetive toner i Firda i dag med ungdom som flytter attende. Det er det viktigaste av alt, at området kan være atraktivt å bu i. Lukke til!

bergen-staveneset/hollevika vil ta 3t 40min

brua og tunell,handle på butikken stongfjorden,da blir bra

Høres ut som bergenser med hytte på Hollevika :p
Kanskje det er salgsargumentet? Få Bergenserne med på laget ved å selge hyttetomter ;-)

med ferja, bruker vi ca ein time ut i Hollevika,er ikkje bergenser

Annonse

Nye bilder