Flott heimkome

Mykje folk var samla då M/S Stangfjord vart slept til kai i Stongfjorden i går. Referat kan du lese på Firda si heimeside (krev abonnement).

bloggen her kan du sjå mykje bilder frå det flotte arrangementet på kaia.

Vist 105 gonger. Følgt av 2 personar.

Kommentarar

Takk for flotte bilde Gustav! Dei vil halde minnet om denne kvelden levande lenge!

Takk sjølv Ole for ei veldig flott tilstelling de hadde stelt i stand.

Som kulturberar og identitetskapar synest eg M/S Stangfjord er eit aktivum for framtida til bygda. Det er fantastisk at båten er komen dit den er i dag, nesten ferdig restaurert. Eg gler meg til at båten kan takast aktivt i bruk frå heimehamna si her. Den kan ha mange bruksområde. Og etter å ha vore med på tilstellinga, og fått høyre om båten og engasjementet, er eg ikkje i tvil om at det er eldsjelar hjå oss og på kysten elles som vil få dette til. Ei stor takk til dykk alle. Og ikkje minst til Ove Losnegård.

Annonse

Nye bilder