Stongfjorden Småbåtlag

Nye uteliggjarar – sjekk fortøyningane!

Ti nye uteliggjarar er no komen på plass siste veka. Dette gjeld plassane langs moloen mot elva og innerst i hamna mot parkeringsplassen/ved landgongen. Det var eit hardt og tungt arbeid, men dugnadsgjengen gjorde så godt dei kunne for å få alle fortøyningar tilbake på rett plass. Vi kan likevel ikkje garantere at dette vart heilt rett for alle plasser. Eigarane av båtplassane med nummer 25-36 bør derfor snarast sjekke sine fortøyningar og rette opp i eventuelle ombyttingar og samstundes solidarisk feste alle båtar forsvarleg. Styret takkar dei som bidrog til dette løftet og ønskjer alle medlemmane framleis god sommar!

Vist 20 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder