Bilete

Alle bileta i Stongfjorden.

06.12.2014

Krikavatna

Ørnene i Størdalsstauren

Sommaren 2014

Fiskar i solnedgang over Smelværet

Skylefjellet

Skålefjellet

m/Toreheia og Ytrevågefjelelt

Skålefjellet

Skålefjellet

Utsikt mot bygda og havet frå Skålefjellet i går kveld.

Ettermiddagsstemning

…på altanen 18/9

Blide Stongfjorden jenter

På Yndestad

Musikkveld Dalsfjordveka

Nedre Tveit

Familiedag i Holmedal

Blide Stongfjorden jenter

Familiedag i Holmedal

Ein hard dag for lita Stongfjorden jente

Tid for hjortejakt

…men eg brukar fotoapparat…

Båthavna i Stongfjorden frå Skålefjellet

Sentrum

SFFf-1989091 163035

Fann dette bildet og eit til på fylkesarkivet Sogn og Fjordane. Dette og neste bilde er truleg av same motiv men teke meg ulik avstand til motivet.

SFFf-1989091 162867

Her er det andre bildet- funne på fylkesarkivet Sogn og Fjordane. Det ser for meg ut til av bildet kan vere teke ved vatnet mellom Stongfjorden og Osland, kanskje er det frå annleggstida då utbygginga av vassdraget var igang??? Det er særleg båten eg bisnast på. For meg ser dette ut til å vere ein stor sunnfjordbåt av det gamle slag, ein femkeiping, eller truleg kanskje heller ein stor firrøing … Les heile

Det bles i høgda

Foto frå Langedalsegga

Mangevatna t,h,

Langedalsegga

V/Skylefjellet
Annonse