Bilete

Alle bileta i Stongfjorden.

Søndagstur

Det er fint å gå på tur i Stongfjorden, og mange måtar å gå på…

Oslandsbotn

Under Skålefjellet

Maria ved Gapahuken, og vakre Skålefjellet i bakgrunnen.

Turbin

Stongfjorden

Annonse