Viser arkivet for juli, 2015

Her skal eit krigsdrama utspele seg

Ideen til stykket fekk Pedersen på nyttårsaftan. – Eg skulle fått han seks månader tidlegare, seier regissøren, og ler.

Anton Holevik og Oddny Saltskår visste at Gestapo var på veg, utan at dei hadde moglegheit til å sleppe unna – kva gjer ein då?

Les her

Sommer-trening 31. Juli

Heisann! Fredag 31.Juli køyre eg på ny ei Middels-trening i Grendahuset i Stongfjorden. Treninga blir Kl. 18-19, og er ei kjekk styrke- og kondisjonstrening til musikk! Treninga er gratis og open for alle! Eg kan garantere lykkefølelse og store smil etter treninga :-D

FRIGJERINGSFEST!

8. august klokka 21:00

Losjehuset, Stongfjorden

I forbindelse med framsyninga Staveneset.Krig

Skru tida tilbake, kle deg opp til 40-tals fest og kom og dans til live swing band i tidsriktige omgivnader i Losjehuset i Stongfjorden.

Vi inviterer alle allierte, opnar opp for europeiske og amerikanske trendar innan musikk og kostyme og forvandlar Losjehuset om til ein «sizzling» swing club.

Forspiels – swing: Vi har kjempetøft swing kurs i lindy hop og før dansen!

Forspiel-swing: kl. 21.00 – 22.00
Frigjeringsfest: kl. 22.00 – 02.00
Open bar og sal av mat
Kostyme: 40-tals inspirert

Billettpris: Swing kurs inkl. inngang fest: 450,-
Inngang fest: 300,-

Påmelding swing kurs og fest til idunlosnegard@gmail.com innan 2.august (NB! begrensa plass)

Arrangør: Stongfjorden Vel, Jeff Pedersen Produksjonar.

Info om framsyninga: Facebook @ Staveneset.Krig
INNLEGG

Har du meiningar om framtida til Stongfjorden

Arealdelen av kommuneneplanen ligg ute til andre gongs høyring på butikken, og alle som har ei meining om framtida til Stongfjorden må lese denne før møtet

Pubkveld 24.07 på Fjorden Pub i Stongfjorden

I måra er det meldt fint vær så ta på deg festskoa og møt opp på Fjorden Pub kl 2100. Gratis inngang. Ta med smilet og kom! Det vert er musikkanlegg, iskaldt sutlevatn og glade servitriser!

Dugnadshjelp til Staveneset Krig

Det blir dugnad på Staveneset imårå og fram til søndag for alle som vil vere med! Som vanlig starte vi kl10 å jobbe fram til middag. Men scenografen vår skal sove i agenthole heile veke!

FRIGJERINGSFEST!

I forbindelse med framsyninga Staveneset.Krig

Skru tida tilbake, kle deg opp til 40-tals fest og kom og dans til live swing band i tidsriktige omgivnader i Losjehuset i Stongfjorden den 8 August.

Vi inviterer alle allierte, opnar opp for europeiske og amerikanske trendar innan musikk og kostyme og forvandlar Losjehuset om til ein «sizzling» swing club.

Forspiels – swing: Vi har kjempetøft swing kurs i lindy hop og før dansen!

Forspiel-swing: kl. 21.00 – 22.00
Frigjeringsfest: kl. 22.00 – 02.00
Open bar og sal av mat
Kostyme: 40-tals inspirert

Billettpris: Swing kurs inkl. inngang fest: 450,-
Inngang fest: 300,-

Påmelding swing kurs og fest til idunlosnegard@gmail.com innan 2.august (NB! begrensa plass)

Arrangør: Stongfjorden Vel, Jeff Pedersen Produksjonar.

Info om framsyninga: Facebook @ Staveneset.Krig

Har du hus til utleige?

Askvoll kommune søkjer etter bustader for
vidare utleige

Bustadane skal primært nyttast til å busette flyktningar
i Askvoll kommune. Det kan og vere aktuelt å nytte
bustadane til å busette vanskelegstilte personar eller
kommunalt tilsette.
Om bustadene:
Askvoll kommune har ikkje bestemt tal bustader som kan aktuelt å leige til vidare
utleige, og føreheld seg retten til å komme attende til det (jf. offentlege
anskaffingar).
I oppstartsfasen skal bustandene plasserast/vere nær sentum i Askvoll. Bustadene
skal ikkje ha institusjonsliknande preg, og bustadeiningane skal vere i eit ordinært
bumiljø. Bustadene treng ikkje vere samla i eit bustadkompleks eller eit område,
men kan delast opp i fleire einingar.
Kommunen ynskjer toroms og treroms bustader. Storleiken skal vere kring 60 kvm
for treroms og kring 50 kvm for toroms, i samsvar med krav frå Husbanken.
Bustadene skal vere universelt utforma og ha god standard.
Kommunen ynskjer å leige for ein periode 10 – 20 år (kan variere).
Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon:
Det er utarbeidd konkurransegrunnalag og kravspesifikasjon for bustaden, som de
kan kan laste ned her:
Konkurransegrunnlag del 1 ­ invitasjon (PDF, 340 kB)
Konkurransegrunnlag del 2 ­ kravspesifikasjon (PDF, 372 kB)
Tenestene våre Kommune og politikk
14.7.2015 Bustader for vidare utleige ­ Askvoll kommune
https://www.askvoll.kommune.no/aktuelt/askvoll­kommune­sokjer­etter­bustader­for­vidare­utleige.45430.aspx 2/3
Vedlegg A ­ Romprogram og krav til rom i leigeobjekt (PDF, 192 kB)
Frist for innlevering av tilbod:
Tilbod skal vere merka: «Utleigebustad Askvoll» og skal sendast eller leverast til:
Askvoll kommune 6980 Askvoll innan måndag 31.august 2015
For spørsmål ta kontakt med Askvoll kommune v/prosjektleiar Walter Gundersen,
tlf. 951 48 220 eller på e­post: walter.gundersen@askvoll.kommune.no.
Publisert av Jeroen van Gangelen. Ansvarleg Walter Gundersen, prosjektleiar Bygg­ og
eigedomsavdeling. Sist endra 14.07.2015 13:52 av van Gangelen, Jeroen
Kontakt
Walter Gundersen
Prosjektleiar Bygg og eigedom
Tlf: 57 73 07 34
Mob:
E­post:
Sjå også (1)
Husbanken: tilskot til utleigebustader
Kontakt:
Askvoll kommune | Rådhuset
Postboks 174 | 6988 Askvoll | Send epost
Telefon: + 47 57 73 07 00
Vakttelefonar
Finn tilsette
CMS/design: Acos

Sjå heile saka på denne lenka http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_askvoll/wfdocument.aspx?journalpostid=2015005245&dokid=122572&versjon=1&variant=A&

Dette er det du ser frå sørsida av Stongfjorden

Dugnad Kafeen/Stongfjorden Handel

Jeg stod i kafeen på butikken fra 11.00 – 15.00 på lørdag. Jeg hadde med meg vaffelrøre og salget gikk strålende! Tror jeg solgte kaffe og vafler for rundt kr 1.000.
Det var veldig artig og sosialt!
Nå utfordrer jeg andre i styret og resten av bygda til å gjøre det samme!
Ta kontakt med Marianne på mob.nr. 95 29 73 60 og avtal nærmere.
Kjersti S

"Djevelens utsende"

Etter at sommartemperaturane skaut i vèret i det siste, har det blitt mykje fluger i fjellet. Ein pest og ei plage som eg måtte skrive nokre ord om… Så her er:

Djevelens utsende

Det beit meg ei fluge på nasa mi raud
ho svei som av hinmannens rike
Eg slo etter beistet og ropte mi naud
men fram dukka hundrevis like

Eg fekta og banna og hitna i sinn
so fekk eg ei fluge i gapet
Ho kravla og spann kring om drøvelen min
so vitet eg trudde sku` tape

Men brått vart det alvor då insektet hogg
der nede i brokja og styret
Det kjendest som vesenet spytta og togg
og kveldsmaten sikra det dyret

Eg sprong som ein tykje til vatn eg fann
og hoppa i tjønna den myrke
Eg plaska og gaula det beste eg vann
og trygla om himmelens styrke

Nei svarten eg seier at fluger er beist
i helvetes eldar må brenne
Eg drøymer at fluger åt fanden har reist
so stilla eg atter kan kjenne

Tekst og foto
G.Skaar

Frå LysandeStemningar

Endelig åpning

Fredag 3. juli kl 1200 åpner endelig butikken i Stongfjorden igjen, etter flere uker med mye planlegging åpner Marianne endelig butikken igjen, dette blir bra.

Senere på kvelden, dvs kl 2100 åpner også puben og trubaduren Herfinn fra Førde kommer og spiller.

Dette er veldig bra både får bygdefolk, hyttefolk og for oss som prøver å drive næringsvirksomhet i bygda.

Godt jobbet Marianne:-)