Viser arkivet for april, 2016

Flunkande ny benk på Lindhammaren

Takk til Wilken Yndestad som har laga, transportert og sett opp ny benk ved solsidevegen på Lindhammaren. Takkar også grunneigar, Arnljot Berge Stang som stilte seg positiv til tiltaket.

Naturen kan vere nådelaus

Her har det mest truleg sakt knekk og så har nakken gått av, for det var ikkje tegn til at bukken hadde prøvd å komme seg på beina etter at han hadde knekt treet under forsøk på felling av geviret.
No vert det reveåte.