Viser arkivet for stikkord årsmøte

Årsmøte Veteranbåtlaget M/S Stangfjord

Innkalling til årsmøte 2015 for Veteranbåtlaget M/S Stangfjord sundag 19. april kl.19.00 i Stongfjorden Grendahus

Sakliste:
SAK 1. Godkjenning av innkallinga
SAK 2. Konstituering av årsmøtet – val av møteleiar, skrivar, protokollunderskrivarar ( 2 stk)
SAK 3. Årsmelding 2014
SAK 4. Revidert rekneskap
SAK 5. Budsjett for 2015
SAK 6. Fastsetjing av kontingent
SAK 7. Plan for arbeidet i 2015
SAK 8. Innkomne saker
SAK 9. Val av styre og vararepresentantar
SAK 10. Val av revisor

Vel møtt !
Stongfjorden 17.03.2015
Helsing
Styret

Årsmøte i Veteranbåtlaget M/S Stangfjord

Søndag den 28.04 klokka 1700 blir det årsmøte i Veteranbåtlaget.

Møtet finnar stad i Grendahuset i Stongfjorden.

Medlem eller ikkje ? Du er uansett velkommen, men berre medlamar har stemmerett. Du kan melde
deg inn som medlem i starten av møtet.

Årsmøte i Veteranbåtlaget M/S Stangfjord

Innkalling:

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Veteranbåtlaget søndag 28.04.13. i Stongfjorden Grendehus.

Sakliste:

1; Val av møteleiar
2; Val av sekretær og to til å signere protokollen
3; Registrere talet på stemmer som er til stades
4; Godkjenning av innkallinga
5; Årsmelding
6; Økonomi
7; Val

Eventuelt innkomne saker.

For styret

Gro Eikebø Stang

Vel møtt.