Viser arkivet for stikkord benk

Flunkande ny benk på Lindhammaren

Takk til Wilken Yndestad som har laga, transportert og sett opp ny benk ved solsidevegen på Lindhammaren. Takkar også grunneigar, Arnljot Berge Stang som stilte seg positiv til tiltaket.