Viser arkivet for stikkord httpsunnfjordgeocenterorigono

Huldraprosjektet 08.

Konferanse 13. — 15. mars 2009 på Sunnfjord Geo Center.

Kvinnelige, gründere, i, Sogn, Fjordane.

Kommentarer
Huldraprosjektet 08 startet i september i fjor og har til nå hatt fem samlinger. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Flora, Nordfjoreid og Leikanger næringshage, for fremming av kvinnelige gründere i Sogn & Fjordane. Målet er å være en døråpner for kvinnelige gründere i fylket, slik at nye prosjekt kan skapes, gro og vokse. Det var i september et opptak av 15 “Huldrer” i dette nyskapende prosjektet. Til nå har samlingene i hovedsak vært lagt til Skei, og Skei hotell, ca. midt i fylket. Sjette og siste samling vil finne sted i nyopprettede Sunnfjord Geo Center sitt lokale i Stongfjorden. Dag Henning Reksnes, fra Nordfjordeid næringshage, vil forelese om kommunikasjon og markedsføring. Dette er en utvidet samling hvor Sunnfjord Geo Center vil stå for kurs lokalet, organisering av det utvidede programmet, bespisning i gapahuken i Gjerdedalen, samt avslutning i Hønsehagen Vinkjeller om lørdags kvelden. Søndag blir det utfart til Brurastakken på Atløy, med geolog Øystein Jansen, fra UiB, og Einar Alsaker (geolog) fra Stongfjorden. Konferansen er ikke åpen for andre deltakere enn allerede opptatte “Huldrer”, men det arrangeres årlige opptak i dette prosjektet. Ytterligere informasjon om Huldraprosjektet 09 kan fåes av Marit Gjerstad i Flora Næringshage og Sunnfjord 2020. www.sunnfjord2020.no
www.floranh.no

Synne Lindgren Alsaker

for åtte timer siden