Viser arkivet for stikkord i

• Trail Magazine kjem til Sunnfjord for å segle og gå på fjelltoppar. • www.firda.no

Stongfjorden - frå naturperle til vindmøllepark

VAKN OPP STONGFJORDINGAR! Fylkespolitikarane har gått legner enn fagfolka i å åpne for uhemma utbygging av vindmøller. Verken nordsida eller sørsida av fjorden vil bli spart. Dersom vi ikkje protesterer vil Høgeheia, Skolten, Yndestadfjellet, Toreheia, Atløy, Fanafjellet og område vidare austover bli dekt av monstermøller. Uerstattelege naturverdiar vil bli øydelagt for evig tid. Berre sjå kartet som blei presentert på bt.no 20. aug.:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Opnar-for-store-vindkraftomraade-1138899.html

Ketil Løken

Hjortejegerne med Hjortejegerne

Fredag 4.desember kjem forfatteren av boken “Hjortejegerne” Egil Danielsen, i lag med fleire av bidragsyterne i boka, til temakveld om hjortejakt i Dale. Sett av kvelden og ta turen til Dale og baren på Transplant for ein drøs med nokon av landets beste hjortejegere. Meir info om opplegget kjem snart.