Viser arkivet for stikkord vindmøller

Stongfjorden - frå naturperle til vindmøllepark

VAKN OPP STONGFJORDINGAR! Fylkespolitikarane har gått legner enn fagfolka i å åpne for uhemma utbygging av vindmøller. Verken nordsida eller sørsida av fjorden vil bli spart. Dersom vi ikkje protesterer vil Høgeheia, Skolten, Yndestadfjellet, Toreheia, Atløy, Fanafjellet og område vidare austover bli dekt av monstermøller. Uerstattelege naturverdiar vil bli øydelagt for evig tid. Berre sjå kartet som blei presentert på bt.no 20. aug.:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Opnar-for-store-vindkraftomraade-1138899.html

Ketil Løken